IVETA NAGYOVÁ

Marketing. Creating. Free living

Magnitúdy s(ú)kromnosti

Najnovšie články z môjho blogu: odborne i osobne z môjho svetového know-how + drakokamy zo životnej zbierky aha-momentov a reporty z domáceho labáku online experimentov

Google Trendy a marketingový prieskum online

Ako využiť Google Trends pre rýchly online prieskum (nielen) v marketingu

Súčasný návyk človeka internetového: Čo riešiš, to gúgliš. A čo gúglia mnohí súčasne, umožňuje zrod a vývoj trendov.…

Celý článok