IVETA NAGYOVÁ

Marketing. Creating. Free living

blog

MAGNITÚDY S(Ú)KROMNOSTI

O tom, ako aj obyčajné dievča z malého mesta môže urobiť dieru do sveta.

Odborne i osobne o celostnom prístupe v podnikaní, marketingu a živote vôbec. Svetové trendy a.k.a. stratégie víťazov vs. s(ú)kromné lokálne experimenty, moje aha-momenty a hľadanie génia miesta uprostred pomyslenej kopy sena.

Google Trendy a marketingový prieskum online
20.3. 2018

Ako využiť Google Trends pre rýchly online prieskum (nielen) v marketingu

Súčasný návyk človeka internetového: Čo riešiš, to gúgliš. A čo gúglia mnohí súčasne, umožňuje zrod a vývoj trendov. Čo všetko ľudia práve vo svete riešia? Aké trendy vo svete vznikajú hoci aj práve v tejto chvíli? Udržať si neustály prehľad o aktuálnom dianí a smerovaní vývoja je výzvou nielen pre rozhľadeného marketéra. Vďaka Google Trends si však...

12.3. 2018

test

ejwfke