IVETA NAGYOVÁ

Marketing. Creating. Free living

digital marketing

Články pre štítok digital marketing
Google Trendy a marketingový prieskum online
20.3. 2018

Ako využiť Google Trends pre rýchly online prieskum (nielen) v marketingu

Súčasný návyk človeka internetového: Čo riešiš, to gúgliš. A čo gúglia mnohí súčasne, umožňuje zrod a vývoj trendov. Čo všetko ľudia práve vo svete riešia? Aké trendy vo svete vznikajú hoci aj práve v tejto chvíli? Udržať si neustály prehľad o aktuálnom dianí a smerovaní vývoja je výzvou nielen pre rozhľadeného marketéra. Vďaka Google Trends si však...